Iturria: AME B/4/I/4/1

Data: 1927

Azalpena:
Hiriguneko onibarretako lurren egoerari buruzko zerrenda