Iturria: AME C/5/IV/11/4

Data: 1945-1946

Azalpena:
Errenteriako Udaleko ondareari, funtsei, kontuen egoerari eta finantza-egoerari buruzko inbentarioa