Iturria: AME C/5/V/4/1

Azalpena:
Herri-lurren ustiapena. Herri-lurretako zuhaitzak, iratzeak, sastrakak, etab. ustiatzeko eskabideak eta ebazpenak