Iturria: AME C/5/I/5/7

Data: 1848 y 1849

Azalpena:
Altzateko playa. Oiartzun ibaiaren eskuineko ertzean, Matxingoan, eraitsitako Kaputxinoen komentuaren parean, Alzate izeneko baserriaren ondoan 25 plazako hondartza-eremua mugatu zutenei urteko errenta 500 errealekoa izatea adierazten duen Udaleko eskrituraren kopia (1848ko irailaren 29an). Aurrekoa ezeztatzen duen eskritura, José Bernardo de Rezola jaunaren aldekoa, aipatu errenta berarekin (1849ko ekainaren 26koa)