Búsqueda Por orden alfabético > K

Topónimo Tipo Versión oral
Kabezegi Caserío Kabezegi, Kabezai
Kabezegierreka Regata X
Kabialai Casa X
Kajeronea Casa X
Kalatraskoa Casa X
Kaminotxiki Paraje X
Kamioren iratzelarrea Paraje Kamioreniratzelekua
Kanpopruebas Paraje Kanpopruebas
Kanposantualdea Paraje X
Kantalekoa Casa X
Kantalen Paraje, cuesta X
Kantina Edificio X
Kantoiako erreka Regata X
Kapellanenea Casa X
Kapitanenea Casa X
Kapitanenea kalea Calle X
Kapitansagardi Paraje X
Kaputxinoeta auzoa (cast. Capuchinos, Barrio de los) Barrio X
Kaputxinoetako tunela (cast. Capuchinos, túnel de) Túnel X
Kaputxinogaña (cast. Capuchinos, Alto de) Paraje X
Karabele Casa X
Kardelarreta Casa X
Karobia Paraje X
Karobigaña Paraje Kabigaña
Karobiondoa Paraje Kabiondoa
Karobitxiki iturria Fuente Kabitxikiturria
Karobitxo Casa X
Karobizarreta Paraje Kabizarreta
Karobizarretaerreka Regata Kabizarretaerreka
Karrera Caserío X
Kasareserreka Regata X
Kasaresko zearra Paraje X
Kaskarreneko zelaia Paraje Kaxkarrekozelaia
Kastilluzar Paraje, antiguo caserío Katilluxarreta, Katilluxar, Kastilloxarra
Kastilluzar iturria Fuente Kaztilluzar iturria, ocasionalmente Katilluzarriturri
Kastilluzarrerreka Regata X
Katalintxo Casa X
Katilluiturri Fuente Katilliturri
Katxola Caserío Katxola
Kiroga Paraje urbano X
Kiskurranekoa Casa X
Kiteranekoa Casa X
Kobagañeta (**) Paraje X
Kobako erreka Regata Kuakoerreka
Kobako harkaitza Paraje X
Kobako zabala Paraje Kuakotxabala
Kobatxiki Paraje Koatxiki
Koiñatuenekoa Casa X
Kojetenea Casa X
Komentualde Paraje X

Atrás

BUSCADOR

ESTUDIO

MAPAS en PDF

VER

¿Necesitas ponerle nombre a tu casa o negocio?

Lista de nombres

¡No te faltarán ideas!